Home

Finland BNP per capita 2021

BNP (PPP) per capita (USD) 1 Qatar: 141 542,7 — Macao: 111 496,6 2 Luxemburg: 102 051,7 3 Singapore: 85 382,3 4 Brunei: 78 369,3 5 Kuwait: 74 645,5 6 Förenade Arabemiraten: 69 970,8 7 Irland: 68 514,0 8 Schweiz: 62 557,5 9 Norge: 62 083,9 — Hongkong: 56 923,5 10 USA: 56 115,7 11 Saudiarabien: 53 538,8 — Bermuda: 52 436,1 [23] Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober-december med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,4 procent Finland: 44,500: 38: Storbritannien: 44,300: 39: Frankrike: 44,100: 40: Caymanöarna: 43,800: 41: Japan: 42,900: 42: Malta: 41,900: 43: Grönland: 41,800: 44: Färöarna: 40,000: 45: Sydkorea: 39,500: 46: Puerto Rico: 39,400: 47: Nya Zeeland: 39,000: 48: Spanien: 38,400: 49: Italien: 38,200: 50: Aruba: 37,500: 51: Ekvatorialguinea: 37,400: 52: Jungfruöarna: 37,000: 53: Israel: 36,400: 54: Guam: 35,600: 55: Tjeckien: 35,500: 56: Slovenien: 34,500: 5 US Dollar (2019) Luxemburg: 114685: Schweiz: 81989: Irland: 78779: Norge: 75420: Island: 67084:.

Finland: 44,500: 2017: Storbritannien: 44,300: 2017: Frankrike: 44,100: 2017: Caymanöarna: 43,800: 2004: Japan: 42,900: 2017: Malta: 41,900: 2017: Grönland: 41,800: 2015: Sydkorea: 39,500: 2017: Puerto Rico: 39,400: 2017: Nya Zeeland: 39,000: 2017: Spanien: 38,400: 2017: Italien: 38,200: 2017: Ekvatorialguinea: 37,400: 2017: Israel: 36,400: 2017: Tjeckien: 35,500: 2017: Slovenien: 34,500: 2017: Slovakien: 33,100: 2017: Litauen: 32,400: 2017: Bahama Finland gdp per capita for 2019 was $48,783, a 2.49% decline from 2018. Finland gdp per capita for 2018 was $50,031, a 7.97% increase from 2017. Finland gdp per capita for 2017 was $46,337, a 5.83% increase from 2016. Finland gdp per capita for 2016 was $43,784, a 2.34% increase from 2015

Qatar var världens rikaste land år 2019, enligt BNP per capita. USA hade den största ekonomin enligt nominell BNP. Vilket är det rikaste landet i världen 2020? Qatar är världens rikaste land 2020 med en BNP per capita som uppgår till 138,91 tusen internationella dollar GDP per capita (current US$) - Finland from The World Bank: Data. 1960 - 2019 GDP per capita GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL. DataBank. Online tool for visualization and analysis BNP (miljoner USD) — Global BNP: 75 367 754 [4] 1 USA: 18 624 450 — Europeiska unionen: 16 447 538 [4] 2 Kina: 11 232 108 3 Japan: 4 936 543 4 Tyskland: 3 479 232 5 Storbritannien: 2 629 188 6 Frankrike: 2 466 472 7 Indien: 2 263 792 8 Italien: 1 850 735 9 Brasilien: 1 798 622 10 Kanada: 1 529 760 11 Sydkorea: 1 411 042 12 Rysslan per invånare (korrigerat för köpkraft) steg till 36 200 euro år 2017. I Sverige steg den motsvarande siffran till 36 600 euro och Finland till 33 000 euro år 2017. Figur 1 visar utvecklingen av BNP/capita på Åland samt i Finland och i Sverige under de senaste tio åren. Se även Bilaga 1. Figur 1. BNP per capita för Åland, Finland oc

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita - Wikipedi

 1. I Finland har BNP per capita varit lägre sedan den finansiella krisen och ligger på en nivå som är nära genomsnittet för alla EU15 -länder. Köpkraftsjusterade variabler korrigerar även för förändringar i bytesförhållandet, något som kan spela en avgörande roll för länder med stor utrikeshandel. Under slutet på 90 -tale
 2. BNP per capita föll med 3,5 procent, vilket var den största nedgången sedan finanskrisen. Demografiska förändringar påverkar. I perioder av antingen ovanligt hög eller låg befolkningstillväxt är det särskilt relevant att se till hur BNP per capita utvecklas. Under senare år har Sverige varit inne just i en sådan period
 3. Finland är också känt för sitt utbildningssystem, Regeringschef (december 2019): Skogsindustri, teknikproduktion och metallindustri är Finlands viktigaste inkomstkällor. BNP per capita: 35 100 euro (2020) Valuta: Euro; Statistik om arbetslivet i de nordiska länderna
 4. 2019-2020. Varje år författar Sveriges Byggindustrier en konjunkturrapport för Norden tillsammans med våra nordiska systerorganisationer — Utveckling av BNP per capita i de nordiska länderna 2006-2018. EUR. Källa: Sveriges Byggindustrier. I Finland inleddes en nedgång i antal påbörjade nya bo

2019 est. — Jersey: 56,600 2016 est. 15 Austria: 56,188 2019 est. 16 Iceland: 55,874 2019 est. 17 Germany: 53,919 2019 est. 18 Sweden: 53,240 2019 est. — Guernsey: 52,500: 2014 est. 19 Belgium: 51,934 2019 est. 20 Andorra: 49,900: 2015 est. 21 Australia: 49,854 2019 est. 22 Kuwait: 49,854 2019 est. 23 Canada: 49,031 2019 est. 24 Finland: 48,668 2019 est. 2 Sveriges BNP per capita är ungefär på samma nivå som Danmarks medan Finlands BNP per capita är något lägre. Kina har de två senaste decennierna haft en hög tillväxt, men landets BNP per capita ligger fortfarande långt under nivån i de västerländska ekonomierna. BNP-tillväxten per capita lägre än total tillväx

Den ekonomiska tillväxten (BNP) Findikator

 1. The Gross Domestic Product per capita in Finland was last recorded at 49241.10 US dollars in 2019. The GDP per Capita in Finland is equivalent to 390 percent of the world's average. source: World Bank 10Y 25
 2. Man kan också studera BNP för att få en bild över hur stort det ekonomiska välståndet är i olika länder. I så fall måste man dividera BNP med antalet invånare och även ta hänsyn till att prisnivåerna skiljer sig åt mellan olika länder. Ett mått som tar hänsyn till dessa aspekter är BNP per capita i köpkraftskorrigerade termer
 3. 2019-12: USD Irland Finland 49241 48806: 2019-12: USD Japan BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer

US Dollar (2019) Luxembourg: 114685: Schweiz: 81989: Irland: 78779: Norge: 75420: Island: 67084: USA: 65298: Singapore: 65233: Qatar: 62088: Danmark: 60213: Australien: 55057: Holland: 52295: Sverige: 51648: Østrig: 50122: Finland: 48771: Tyskland: 46468: Belgien: 46345: Canada: 46190: Israel: 43589: Forenede Arabiske Emirater: 43103: Storbritannien: 42329: New Zealand: 41558: Andorra: 40886: Frankrig: 40496: Japan: 40247: Bahamas: 34864: Italie Bruttonationalprodukt (BNP) är lika med värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varor som används under produktionen. Om detta värde delas på antalet invånare i landet får man BNP per invånare eller BNP per capita som det också kallas. Källa: World Ban Burundi. 752. 762. 2019-12. USD. BNP per capita PPP - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer. BNP. BNP. Bnp, Årlig Growth Rate 16 Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2019 exempel att länder med stark ojämlik inkomst-fördelning (som de oljeproducerande arablän-derna eller Hong Kong) klarar sig klart sämre än vad man skulle tro bara på basis av bnp per capita. Den relativt starka korrelationen med bnp går igen för flertalet indikatorer på välfärd. Lände

BNP - per capita (PPP) - Jämför lände

Internationella Valutafondens (IMF) senaste prognos för 2019 visar på att Sveriges välstånd ökar tredje sämst i EU, i form av endast 0.27% i BNP-tillväxt per capita. I praktiken innebär det ökade klyftor, där allt fler som faktiskt får det bättre får detta på bekostnad av att andra får det sämre BNP per capita är ett mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Ett alternativt mått som bättre beskriver hushållens materiella välfärd är hushållens faktiska individuella konsumtion per capita. Luxemburg ligger här på närmare 40 procent över och Bulgarien och Rumänien på runt 50 procent under genomsnittet för EU-länderna Till löpande priser, milj. EUR: Volymserie, referensår 2010, milj. EUR: Värdförändring, % Volymförändring, % Prisförändring, % BNP per capita, till löpande. Under 2019 låg den genomsnittliga BNP per invånare i EU-27 (mätt i löpande priser) på 31,1 tusen euro. Värden uttryckta i PPS har justerats för skillnader i prisnivåer mellan olika länder. Enskilda länders relativa position kan uttryckas genom en jämförelse med genomsnittet för EU-27, där detta värde är lika med 100 (se högra halvan av tabell 2)

BNP per invånare - Globali

Helsingfors ekonomiska region Finland BNP (PPS, EU28=100), 2016 148 110 Bruttonationalprodukt per capita, index (EU28=100) Det finns 426 500 arbetstillfällen (jobb) i Helsingfors. Forsknings- och utvecklingsjobbens andel av alla arbetstillfällen (Helsingforsregionen) 7,5 BNP (PPP) per capita: 56 960 Int. $ Tyskland är ett starkt industriland som tack vare sin stora export har Europas största totala BNP.Landet exporterar bilar, maskiner, elektronik, kemiska varor, läkemedel, metall och mycket mer. Tyskland har också vissa naturtillgångar som skog, brunkol, kaliumkarbonat och andra salter Burundi har en PPP per capita på 818, vilket gör det till världens tredje fattigaste land. Omkring 90% av befolkningen är beroende av jordbruk för att överleva. Överbefolkning är ett annat problem då landets yta är relativt liten jämfört med antalet invånare. PPP per capita: 81

BNP - per capita (PPP) per land - Tematisk karta - Världe

Irland. Huvudstad: Dublin Officiella EU-språk: Iriska och engelska EU-medlem: Sedan den 1 januari 1973 Valuta: Euro. Med i euroområdet sedan den 1 januari 1999.; Schengen: Irland har förhandlat fram ett undantag och står utanför Schengenområdet. Siffror: Yta - folkmängd - bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandar Per capita consumption of poultry meat in Finland 2009-2019 Annual per capita consumption of horse meat in Finland 2009-2019 Per capita consumption of reindeer meat in Finland 2009-2019

Gross domestic product (GDP) per capita in Finland amounted to 43,567 euros in 2019. During the given time period, the GDP per capita increased each year after dropping from 36,561 euros in 2008. Koldioxidutsläpp per BNP resp. capita 2017 Källa: US IEA Australien Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Island Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Norge NyaZeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike Världen EU-27 0,00 0,05 0,10 0. Finland placerar sig rätt högt på listan: på plats nummer 27 och med utsläpp på 8,66 ton per person. Det är mycket högre än till exempel Sverige, som finns på plats nummer 65 Combining the strength of an international presence and local know-how. In Finland, the BNP Paribas Group ensures that its clients benefit from the advantages offered by a global bank able to understand and adapt its products and services to the needs of the Finnish economy and companies

Gambia GDP Value & Rate 2021 | Per capita | GDP Structure

Finland GDP Per Capita 1960-2021 MacroTrend

Den relativt svaga utvecklingen av BNP per capita fortsätter. Hushållens disponibla penninginkomst hade endast marginell tillväxt på Åland 2017. Ojämlikheter i hushållens inkomster fortsätter att minska på Åland men har ökat något i Finland. Totalt 1 153 personer (4,0 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland 2017 1960 - 2019 GDP per capita GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL. DataBank. Online tool for visualization and analysis. All Countries and Economies. Country Brukligt är att presentera koldioxidutsläppen per BNP eller per capita, det vill säga i relation till landets ekonomi eller till dess invånarantal. Om vi till exempel ser på ton per capita för år 2016 så ligger Sverige på 5,2 ton, Danmark på 6,3 ton, Finland på 8,2 ton och Norge på 7,8 ton Norge hela 73 000 NOK. För Finlands del, som då haft en lite annan historia, så skulle man ändå vara 1 250 Euro fattigare per capita om förändringar i kvinnors sysselsättning togs bort från den historiska tillväxten de senaste femtio åren. För samtliga länder skulle det innebära att BNP per capita This indicator is based on nominal GDP (also called GDP at current prices or GDP in value) and is available in different measures: US dollars and US dollars per capita (current PPPs). All OECD countries compile their data according to the 2008 System of National Accounts (SNA)

1960 - 2019 GDP per capita GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) GDP per capita (current US$) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL. DataBank. Online tool for visualization and analysis. All Countries and Economies Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts) This list contains projected GDP per capita (Nominal and PPP) of top 50 Countries/Economies in current prices of year 2020 and 2021 by IMF alongside their world rank, compare to world's average, gdp growth rate and gdp Real GDP per capita - Products Datasets. Dataset Details. Real GDP per capita. The indicator is calculated as the ratio of real GDP to the average population of a specific year. GDP measures the value of total final output of goods and services produced by an economy within a certain period of time bnp bnp per person pps, usd bnp tillvÄxt procent 1 375 21 104 5 488 19 485 51 599 41 174 43 355 59 774 total bnp miljarder pps, usd total bnp miljarder ppp, usd (2017) norden eu japan usa bnp per person ppp, usd bnp tillvÄxt procen

Finlands BNP per capita motsvarar ungefär Belgiens, Österrikes, Nederländernas och Sveriges. Tjänstesektorn ses som underutvecklad jämfört med till exempel Japan eller USA . Finland har under efterkrigstiden haft en jämförelsevis god ekonomisk utveckling och ligger numera i nivå med genomsnittet i Västeuropa Sverige ligger med 1,8 procent av BNP över snittet för både OECD och EU22, även här placerar vi oss mellan Finland och Norge. BNP per capita per elev är bästa måttet . Om vi istället ser hur mycket som läggs per elev relativt BNP per capita blir bilden ytterligare en annan Ekonomifaktas fakta om BNP. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015. 2018 växte BNP per capita med 1,2 procent.. PPP per capita: 101,936. Världens enda storfurstendöme Luxemburg med drygt en halv miljon invånare är ett industriland med avancerad ekonomi och världens näst högsta BNP per capita. Landet har en stabil ekonomi med god tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet. 1. Qatar PPP per capita: 129,72

BNP per capita-tillväxten sjunker då successivt ner till 0,7 procent 2019. BNP och BNP per capita för Sverige, 1993-2019 Procentuell årlig tillväxt 4 Antagandet om 3 procent per år är högt i en historisk jämförelse och ligger också över konsensus för perioden. Beräkningen är med andra ord optimistisk fyra pensionärernas ekonomi under perioden 2010-2019 med en prognos för 2020-2023 givet nuvarande skatteregler och grundskydd i form av garantipension och bostadstillägg.1 90 95 100 105 110 115 120 125 BNP per capita Typfall 1: Garantipensionär Typfall 2: Genomsnitt, kvinna Typfall 3: Genomsnitt, man Typfall 4: Pensionär med hög pension. Per capita consumption of oats in Finland 2009-2019 Nabisco Cream of Wheat Regular hot breakfast cereal eaten in the U.S. 2020 Average household expenditure on breakfast cereals in Denmark 2009-2019 The Gross Domestic Product per capita in Sweden was last recorded at 57975.10 US dollars in 2019. The GDP per Capita in Sweden is equivalent to 459 percent of the world's average. GDP per capita in Sweden averaged 37954.30 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 57975.10 USD in 2019 and a record low of 18050.10 USD in 1960. This page provides the latest reported value for. Antalet döda per capita steg från 860 per 100 000 invånare år 2019 till 945 per 100 000 invånare år 2020, en ökning med 9.9%. I nominella siffror steg antalet döda med 9 358, något mindre än antalet officiellt döda med Covid-19

The gross domestic product per capita, or GDP per capita, is a measure of a country's economic output that accounts for its number of people. It divides the. hushållens reala disponibla inkomster per capita med endast några få procent, men därefter har de i stort sett vuxit i samma takt som i Norge och Finland. BNP-tillväxt med låga räntor och stigande bostadspriser I alla fyra länderna föll inflationen under 1980-talet, medan nominella räntorna främst föll under1990-talets första hälft This statistic shows Finland's quarterly gross domestic product (GDP) per capita at current prices from the first quarter of 2014 to the first quarter of 2019

Ryssland har enorma naturtillgångar, en bred industriell bas och en relativt välutbildad befolkning. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn växer, men beroendet av råvaruproduktion är fortfarande stort. Olja och naturgas svarar för en betydande del av bruttonationalprodukten (BNP) © 2021 International Monetary Fund. All rights reserved Källa: Macrobond. 4 BNP-tillväxt under första kvartalet 2020 Procentuell förändring, kvartal / kvartal 0,1-0,6 -0,9-1,3 -1,5 -1,7-2,0 -2,1 -2,2-3,6-5,2 -5,3 -5,

Världens Rikaste Länder (2020) - Swedishnomad

In the period from 2009 to 2019, milk consumption in Finland declined over 30 kilograms per capita Yes, BNP per capita är bättre att kolla på när man vill jämföra. Precis som P/E talet är bra nyckeltal för att jämföra hur mycket man betalar för vinsten i vardera bolag som man jämför. Men den totala vinsten är också intressant att kolla på i ett bolag och framförallt se om den totala vinsten växer eller inte

GDP per capita (current US$) - Finland Dat

Lista över länder efter BNP - Wikipedi

 1. sta nettobetalare i förhållande till bruttonationalinkomsten tillsammans med Italien. Irland och Belgien var
 2. BNP, som står för bruttonationalprodukt, är helt enkelt värdet av alla de varor och tjänster som landet tillverkar under ett års tid. För att få fram BNP per capita delar man landets BNP med befolkningsantalet. På så sätt kan man få ett genomsnittligt mått på hur stor del av landets BNP som varje enskild invånare står för. Man.
 3. In 2020, GDP per capita for Finland was 48,461 US dollars. Though Finland GDP per capita fluctuated substantially in recent years, it tended to increase through 2001 - 2020 period ending at 48,461 US dollars in 2020. GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and.
 4. al (current) Gross Domestic Product (GDP) of Finland is $252,301,837,573 (USD) as of 2017.; Real GDP (constant, inflation adjusted) of Finland reached $261,964,535,328 in 2017.; GDP Growth Rate in 2017 was 2.63%, representing a change of 6,769,133,396 US$ over 2016, when Real GDP was $255,195,401,932.; GDP per Capita in Finland (with a population of 5,511,371 people) was $47,532 in 2017.
 5. Finland GDP (Gross Domestic Product) was INT$260.89billion for 2020 in PPP terms. World Economics makes available of world's most comprehensive GDP database covering over 130 countries with historical GDP PPP data from 1870-2020, building on the lifetimes work of Angus Maddison. - World Economic

Finlands ledamot i Europeiska kommissionen är Jutta Urpilainen, som ansvarar för internationella partnerskap. Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation. EU-kommissionens kontor i Finland. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Finland har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Det är alltså mer än våra grannar Norge, Danmark och Finland lägger ner. Deras sjukvårdskostnader uppgår till 10,5, 10,4 respektive 9,3 procent av BNP. Allra mest lägger amerikanarna ner. The volume of buttermilk consumed per capita in Finland decreased annually from 2009 to 2019 av BNP i Sverige, medan både Frankrike och Tyskland ligger något högre. Sverige har också relativt många läkare och sjuksköterskor per 1 000 invånare jämfört med andra länder, medan Sverige har relativt få vårdplatser per invånare och ett lågt genomsnittligt antal vårddagar vid sjukhusvistelse

PPP per capita: 1,504. Omkring 70 procent av befolkningen i Madagaskar lever under fattiga förhållanden och på grund av djupt rotad korruption och politisk instabilitet är den ekonomiska situationen kaosartad. Den viktigaste näringen är jordbruk och bland landets största exportvaror finns bland annat kaffe och vanilj Enligt en utredning av det ekonomiska analys- och konsultbolaget Oxford Economics har EU-medlemskapet varit ekonomiskt lönsamt för Finland. Utredningen är beställd av fackorganisationen för högutbildade Akavas tankesmedja Akava Works. Enligt sammanfattningen har Finlands bnp/capita ökat med 1,2-1,7 procent tack vare medlemskapet och tillväxten förväntas öka ytterligare tack vare. 4.2 GDP per capita and primary health care spending per capita go hand in hand 40 4.3 The composition of spending on PHC differs between countries at different incomes 41 4.4 The share of health spending on primary health care is greater in lower income than in higher income countries 4

Guide: Logaritmera en variabel – SPSS-AKUTEN

I Finland är dödskjutningar ovanliga, däremot sker det fortfarande fler mord per capita i Finland än i Sverige. I Finland är mordvapnet oftast en kniv i samband med att förövaren är alkoholpåverkad. - Dråp och mord med skjutvapen är ett alldeles marginellt fenomen i Finland, säger Pekka Heikkinen vid Polisstyrelsen i Finland Level of GDP per capita and productivity. GDP per capita levels - most recent year. Labour productivity levels - most recent year. Total employment. Average hours worked per person employed. Gaps in GDP per capita and productivity. Growth in GDP per capita, productivity and ULC

BNP per capita - Ekonomifakt

landskapet Åland 2019 Finlands ekonomi har under 2018 haft en fortsatt positiv utveckling. Bruttonationalproduktens (BNP) Utskottet har erfarit att BNP-tillväxten per capita preliminärt var - 0,5 procent år 2017 och förväntas vara oförändrad år 2018 Du får BNP på grund av att vara ett relativt lågkostnadsland. Dvs, du kommer få ett högre tillväxt i BNP/capita än din granne. I samband med att BNP/Capita stiger, rör sig även dina kostnader (ex. lönebild). Det kommer då åtgärder in i bilden, som kostnadsbesparingar och effektivitet, tills du kommer till en slutstation

Fakta om Finland Nordiskt samarbet

Health at a Glance compares key indicators for population health and health system performance across OECD members, candidate and partner countries. It highlights how countries differ in terms of the health status and health-seeking behaviour of their citizens; access to and quality of health care; and the resources available for health Data for Finland. Data for France. Data for Germany. Data for Greece. Data for Hungary. Data for Iceland. Total expenditure on educational institutions per full-time equivalent student relative to GDP per capita. C1.5: Archive before 2019 benchmark revisions. Main aggregates, Archive before 2019 benchmark revisions. 1

List of countries by GDP (PPP) per capita - Wikipedi

 1. Estland och Finland hade ungefär samma BNP per capita innan Estland blev en socialistisk ekonomi. År 1987, det kapitalistiska Finlands BNP per capita var 14.370 dollar och den socialistiska Estlands BNP per capita var nere på cirka 2.000 amerikanska dollar
 2. In 2019, GNI per capita based on PPP for Finland was 53,430 international dollars. GNI per capita based on PPP of Finland increased from 26,630 international dollars in 2000 to 53,430 international dollars in 2019 growing at an average annual rate of 3.79%. GNI per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GNI is gross national income (GNI) converted to international dollars using.
 3. I OECD växte BNP per capita justerad för inflation inflationsjusterat med knappt 0.5% per år. Snarare än starkast ekonomi ligger Sverige under genomsnittet. Det svenska tillväxtundret rankas på plats 20 av 34 OECD-länder i term tillväxt av BNP per capita. Årlig tillväxt av BNP per capita 2006-2014, justerad för inflation
 4. stone för fattiga länder), men BNP är ett mått på ekonomisk verksamhet, inte på välfärd. En del av den ekonomiska aktiviteten fångas dock inte in i BNP-begreppet (till exempel oavlönat hemarbete, ideellt arbete och svartarbete)
 5. Finland - GDP per capita (U.S. Dollars) Growth loses steam in final quarter of 2020. GDP expanded 0.4% in seasonally-adjusted quarter-on-quarter terms in the final quarter of 2020, slightly above the previous estimate of 0.2%, but still slowing from Q3's 3.2% jump
 6. isteriets hemsidor och om principerna
 7. GDP per capita PPP in Finland averaged 41054.03 USD from 1990 until 2019, reaching an all time high of 48818.50 USD in 2008 and a record low of 29310.20 USD in 1993. This page provides the latest reported value for - Finland GDP per capita PPP - plus previous releases, historical high and low, short-term forecast and long-term prediction, economic calendar, survey consensus and news

Snabb befolkningsökning bromsar BNP per capit

Finland, Europa, Nordeuropa. Stora städer : Helsingfors (Huvudstad), Esbo, Tammerfors, Vanda och Åbo. Tillgänglig information : Statsöverhuvud, Religion. This is the measure most economists prefer when looking at per-capita welfare and when comparing living conditions or use of resources across countries. Finland: $35,964.77 per capita 2007: 28: Greenland: $35,265.10 per capita E-commerce 2019 BNP per person 773 US dollar (2018) Total BNP 9 509 miljoner BNP-tillväxt 9,4 procent (2019) Jordbrukets andel av BNP 29,0 procent (2018) Tillverkningsindustrins andel av BNP 5,9 procent (2018) Servicesektorns andel av BNP 47,8 procent (2018) Inflation 3,4 procent. BNP prognos: 3,6 %: helåret 2021: BNP per capita: 471 700 kr: 2020: Inflation, KPIF: 2,5 %: apr -21 jmf apr -20: Reporäntan: 0,00 %: just nu: Statslåneräntan 30:e nov-0,10 %-0,09 % 0,51 %: 30 nov 2020 30 nov 2019 30 nov 2018: Statens resultaträkning: 111 Mdkr (107 Mdkr) 2019 (2018) Statsskulden: 1 226 Mdkr: april 2021: Statsskulden/BNP: 25. BNP/ capita: USD 51 610 (2019) Valuta: Krona (SEK) Största handelspartners (export): Tyskland, Norge, Finland. Befolkning under fattigdomsgräns: 17.1 % Ungdomsarbetslöshet (15 - 24 år): 20.1 %. Elkonsumtion per person: 13 085 kWh (2020) Elektricitet från fossila bränslen: 5.0 % Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 4.4

Finland GDP per capita 1960-2019 Data 2020-2021

 1. 29. marts 2019 kl. 9:00 Af Magnus Nørtoft. 5. juli 2019: Denne artikel er opdateret med de nyeste tal for 2018. Væksten 1,4 pct. i 2018. Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) var 1,5 pct. i 2018, viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik
 2. BNP/ capita: USD 75 420 (2019) Valuta: Krona (NOK) Största handelspartners (export): Storbritannien, Tyskland, Nederländerna. Befolkning under fattigdomsgräns: 12.7 % Ungdomsarbetslöshet (15 - 24 år): 10.0 % Andel av befolkning som är undernärd: 3 %. Elkonsumtion per invånare: 23 000 kWh (Sverige 13 480 kWh
 3. Per capita GDP is a metric that breaks down a country's GDP per person and is calculated by dividing the 2019) GDP Per Capita (USD, 2020) Luxembourg: $113,200: $116,730: Switzerland: $83,720.
 4. Under 2019 väntas extrema väderfenomen och ett ökat inflöde av flyktingar från Kongo-Kinshasa att försvåra situationen ytterligare. För 2017 låg tillväxten på 0,5 procent. 7. Malawi. 30 människor sjunker varje timme ner i extrem fattigdom. 71,1 procent av befolkningen, eller 13,5 miljoner människor, lever i extrem fattigdom
 5. Därefter blir sysselsättningstillväxten mer dämpad under återstoden av 2018 och 2019. Trots det faller arbetslösheten ytterligare något under hela perioden och är 2019 i genomsnitt nere på 6,2 procent av arbetskraften. Konjunkturinstitutet bedömer att åtgärderna i 2019 års statsbudget finansieras fullt ut
 6. BNP - internationellt - Ekonomifakt

Bnp Per Capita - Liste Over Land

Sverige i topp på innovationslistan | Patent- ochScb bnp per capita, bnp per capita (år 1993-) diagram 2021Euro – WikipediaIrak – Wikipedia
 • Justas Pikelis net worth.
 • Opbrengst minen.
 • T Mobile TV Anywhere windows 10.
 • Hemnet Östersund.
 • Why is Binance banned in the US.
 • Polkadot 1000 Dollar.
 • SkiStar jobb sommar 2021.
 • Elektriker Norge lön.
 • 90 konto logotyp.
 • Rabobank maastricht inloggen.
 • Hoogste koers Ethereum.
 • GitHub day trading bot.
 • Krav hyresrätt.
 • Playtech casino list.
 • Jourhavande kurator.
 • Geografi 1 begrepp.
 • LOOM Binance.
 • Club Player Casino no deposit code 2020.
 • Торговля на бинанс с телефона.
 • Räkna ut pension.
 • Oliver Welke Bitcoin Era.
 • Sort code Danske Bank Newry.
 • Recovery phrase kwijt.
 • Dnd 5e carriage.
 • Freebitco in tips.
 • FontAwesome unicode not working.
 • Lagfarter Skåne 2021.
 • Hashrange coin.
 • UBS Goldbarren 20g.
 • Statistiskt nummer Tullverket.
 • Entropi enhet.
 • IG UK.
 • Купить криптовалюту обменник.
 • Stamtavla hund mall.
 • Coinbase bear.
 • Mest köpta aktier april.
 • UF Pitch.
 • Viasat satellit inställningar.
 • Hypothecaire lening rente.
 • TRON ATH.
 • Storytel Reader fodral.