Home

Närsjukvård Norrbotten

Vad är närsjukvård? - Region Norrbotte

I Norrbotten står begreppet för en ambition att tillgodose vanliga och ofta förekommande sjukvårdsbehov nära människorna där de bor och verkar - under förutsättning att det är ekonomiskt rimligt och kompetensmässigt möjligt Länssjukvården leds av divisionschef Per Berglund. Varje verksamhetsområde som ingår i divisionen leds av en länschef. Divisionschef och länschefer utgör tillsammans divisionsledningen. Länssjukvårdens verksamhet bedrivs vid fem sjukhus i Norrbotten Divisionschef Anna Alm Andersson (Gällivare Kiruna Piteå och Kalix) Telefon: 070-615 03 05 E-post: anna.alm-andersson@norrbotten.se Anna Pohjanen (Luleå Boden) Telefon: 070-637 60 20 E-post: anna.pohjanen@norrbotten.se Närsjukvårdchefer Gällivare närsjukv.. E-post: therese.ivarsdotter@norrbotten.se. Ann-Sofi Schäufele Chef verksamhetsutvecklingsenhet Telefon: 0920-28 41 78 E-post: ann-sofi.schaufele@norrbotten.se. Sven Andersson Chef ekonomi och planering Telefon: 0920- 28 41 35 E-post: sven.andersson@norrbotten.se. Controllers. Sonja Waara Controller Telefon: 0970-191 62 E-post: sonja.waara. Anna Pohjanen har utsetts till divisionschef för delar av den länsövergripande vården i Norrbotten, till exempel hjärtsjukvård, kirurgi, ortopedi och cancervård. Hon kommer också ha samordningsansvar för att Sunderby sjukhus ska nyttjas på ett effektivt sätt

Division Länssjukvård - Region Norrbotte

Region Norrbotten, tidigare Norrbottens läns landsting, är en region för de 249 505 invånarna i Norrbottens län.Region Norrbotten är länets största arbetsgivare med omkring 7 000 anställda. Regionen har fyra olika verksamhetsområden: hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, kultur och utbildning samt länsteknik och service Närsjukvård Övriga länet 2020 . Sida 2 (39) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Närsjukvård ARBGRP656-997614808-189 0.34 Trygg; Befolkningen i Norrbotten är nöjda, känner tillit och är trygga i att ha tillgång till den vård de behöver. E-post: jonas.vikstrom@norrbotten.se. Karin Millgård, ekonomi- och planeringschef Telefon: 0920-28 46 71, 076-780 69 06 E-post: karin.millgard@norrbotten.se. Katarina Hellgren, chefssekreterare Telefon: 0920-28 41 33 E-post: katarina.hellgren@norrbotten.se. Kristin Grahn, controller Telefon: 0920-28 40 93, 072-504 01 59 E-post: kristin.grahn. Närsjukvård ARBGRP656-997614808-67 0.34 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV Anna Alm Andersson Pernilla Martinsson Sammanfattning En av årets centrala frågor har varit tillämpning av den nya lagen Samverkan vid utskrivning från slutenvård. Införandet av ny arbetsprocess har gett posi

Divisionsledning - Region Norrbotte

 1. Vi direktsände från Region Norrbottens pressträff om coronaviruset på onsdagen. Här kan du se sändningen
 2. Kirunas närsjukvård får stipendium. Publicerad 20 juni 2017. Närsjukvården i Kiruna har fått årets förbättringsstipendium på 100 000 kronor. Mest läst Norrbotten. 1
 3. Närsjukvård ARBGRP656-997614808-129 0.38 PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV [Publiceringsdatum Quickpart] Anna Alm Andersson, Anna Pohjanen Lotta Lilja Delårsrapport division Närsjukvård Luleå-Boden 202004 . Sida 2 (31) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION.
 4. Smärtrehab Rehabiliteringsmedicin mottagningen Sunderby sjukhus, Närsjukvård Rehabiliteringsmedicin/, Smärtrehab, Sunderby sjukhus, Luleå Visa på karta Vägbeskrivnin
 5. Närsjukvården i Norrbotten kommer att omorganiseras och delas upp i två divisioner. Detta gör att vi kan styra närsjukvården bättre och använda skattepengarna smartare. Det är svårt.

Närsjukvård bedrivs på alla fem sjukhus i Norrbotten. Gällivare närsjukvårdsområde innefattar Gällivare Pajala och Jokkmokks kommuner. För att kunna erbjuda bästa möjliga vård till patienterna sker samverkan mellan närsjukvårdsområdet och dess kommuner: G.. Region Norrbotten höll presskonferens på torsdagen klockan 09. Kenneth Backgård (SJVP), regionstyrelsens ordförande, Anna Alm Andersson, chef division närsjukvård Piteå,. Växeltelefon Telefon: 0920-28 40 00 Kontakta växeln om du vill nå en viss person eller enhet eller om du vill ha ut journaler. Vissa tjänstemän och politiker har sina kontaktuppgifter under Om Region Norrbotten och Organisation . Vårdenheter har sina uppg..

Divisionsledning & stab - Region Norrbotte

Uppemot 350 vårdtjänster kan försvinna inom Region Norrbotten om politikerna väljer att rösta efter den nya konsultrapporten som kom under fredagen Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare Vuxenpsykiatrin, division Närsjukvård, Sunderby sjukhus. Sakkunnigutlåtande gällande anställning av överläkare Vuxenpsykiatrin, Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion. Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär Från och med den första september kan alla norrbottningar testa om de har antikroppar mot covid-19. Region Norrbotten räknar med att hälften av alla i länet kommer att gå och testa sig Region Norrbotten För kännedom Regionfullmäktige Regionstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intern kontroll inom divisionerna; Närsjukvård, Länssjukvård, Service och Läns teknik PwC har på vårt uppdrag granskat regionstyrelsens interna kontroll inom fyra av regionens divisioner

Anna Pohjanen ny chef för länssjukvård - Region Norrbotte

 1. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Resor förekommer i tjänsten då Region Norrbotten har verksamhet på flera orter inom regionen. Välkommen med din ansökan! Vill du veta mer? Kontakta oss gärna: Mari Conrad, HR chef, division Närsjukvård, 072-740 97 9
 2. Under torsdagen kallade Region Norrbotten till presskonferens där bland annat cheferna för division närsjukvård närvarade för att berätta om situationen för sjukvården i länet
 3. Kalix närsjukvårdsområde är ett av fem närsjukvårdsområden inom division Närsjukvård i Norrbotten och omfattar det geografiska området Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda kommuner. Division närsjukvård består av verksamhetsområdena akut omhändertagande, medicin och rehabilitering, primärvård och psykiatri

Region Norrbotten kommer, trots tidigare löfte, att stänga intensivvårdsplatser i Kiruna under semesterperioden. Patienter i behov av intensivvård ska istället vårdas i Gällivare. - Trots. Divisionschef Anna Alm Andersson (Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix) Telefon: 070-615 03 05 E-post: anna.alm-andersson@norrbotten.se Anna Pohjanen (Luleå, Boden) Telefon: 070-637 60 20 E-post: anna.pohjanen@norrbotten.se Närsjukvårdchefer Gällivare närsjukvårdsområde Gitt Ström Telefon: 0970-194.. Folktandvårdens divisionsstab består av funktionerna HR, ekonomi/planering och systemstöd samt verksamhetsutveckling Region Norrbotten Division Närsjukvård Övriga länet Division Länssjukvård Division Folktandvård Division Service Division Länsteknik Regiondirektör Division Närsjukvård Lu/Bo Regiondirektörens sta

Närsjukvården arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete. Genom ökad och förbättrad samverkan mellan Region Norrbotten och kommunerna utgör de fundamentet för en god folkhälsa. Hälsocentraler och länsdelssjukhus är den närsjukvård som ska tillgodose befolkningens behov. Hälsocentraler ska finnas i alla kommuner Forskning i Region Norrbotten. Fotografering och filmning i vården. Frisktandvård. Frågor och svar om sjukresor. Fullmäktiges beredningar. Funktionsnedsättning. Fysioterapienheten, Sunderby sjukhus. Färdsätt. Företagsstöd och projektstöd Administrativt stöd och utveckling i Boden är Region Norrbottens interna servicebyrå för bland annat lönehantering, pensioner, leverantörsfakturor, kundfakturor, efterhandsreglering av sjukresor och HR-stöd. Även regionövergripande projekt och korttidsbemanning på Sunderby sjukhus hör till verksamhetsområdets ansvar

Klart med ny chef för division Närsjukvård - Region Norrbotte

Representanter länsstyrgrupp - Region Norrbotte

 1. Premiär för självtest av covid-19. Intresset för att provta sig för pågående covid-19 infektion är mycket stort i Norrbotten och förväntas öka. Med start den 3 november kan du som bor i Luleå provta dig själv för covid-19. För att vintersäkra provtagningen, korta köer och för att alla oavsett ålder ska kunna ta del av sitt.
 2. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, digital vård, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara.
 3. Utbildningsenheten ska stödja Region Norrbottens hälso- och sjukvårdsverksamheter att fullgöra de utbildningsuppdrag och skyldigheter som finns (enligt lagar och avtal) inom de nationella hälso- och sjukvårdsutbildningarna
 4. Det innebär att föräldrar och barn/ungdomar fritt kan välja privat vårdgivare eller Folktandvården för den avgiftsfria barn och ungdomstandvården som Region Norrbotten ansvarar för. Folktandvården svarar också för tandvård för asylsökande, uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade samt specialisttandvård för hela länets befolkning
 5. E-post: marie.forslund@norrbotten.se. Daniel Westerberg HR-strateg/förhandlingschef Telefon: 0920-28 44 86, 070-550 42 72 E-post: daniel.westerberg@norrbotten.se. Karin Erkki HR-strateg Kompetensförsörjning och rehab Telefon: 0920-28 49 25, 070-620 51 33 E-post: karin.erkki@norrbotten.se. Alia Lundberg (föräldraledig till och med mars 2021.

På grund av det ansträngda läget i vården pausar Region Norrbotten den gynekologiska screeningen med cellprover. Uppehållet kommer att gälla januari ut 2014 omorganiserades sjukvården i Norrbotten. Vi hade en splittrad organisationsmodell som var svår att överblicka och slutsatsen var att den organisationen inte var långsiktigt hållbar. Istället skapade vi en organisationsmodell som idag består av två divisioner - Närsjukvård och Länssjukvård Arbetsgivare: Region Norrbotten Piteå hälsocentral tillhör Piteå närsjukvård och är en centralt belägen hälsocentral med omkring 10300 listade medborgare. Hos oss arbetar ett 40 tal medarbetare med olika kompetenser och erfarenhet från varierande specialiteter inom hälso- och sjukvården Regionen om coronaläget i Norrbotten. Vi direktsände från Region Norrbottens pressträff om coronaviruset på onsdagen. Här kan du se sändningen. Luleå 20 maj 2020 10:45. På pressträffen deltog regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson, regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård (SJVP), smittskyddsläkaren Anders Nystedt. Med anledning av coronapandemin bjuder Region Norrbotten in till pressträff. Medierna hälsas välkomna. Obs. Insläpp sker kl 9.30

Regionen: Enorm utmaning att ta sig an helt ny

Arbetsgivare: Region Norrbotten Akutmottagningen är en del av IVAK som tillhör verksamhetsområde akut omhändertagande och division Närsjukvård. Enheten innefattar intensivvård, akutmottagning och ambulansverksamhet.Välkommen till oss på IVAK och Akutmottagningen i Piteå Platform24 bygger systemstöd för smidiga digifysiska vårdkedjor. Verktygen är enkla att anpassa utifrån er verksamhet och omfattar lösningar för: automatisk amnesupptagning och triage, digitala vårdbesök, tidsbokning av fysiska besök och preventiv hälsa. Så funkar det

Region Norrbotten - Wikipedi

 1. Områdesansvarig Kalix. Ersättare Länsteknik. Ersättare CUS. Ersättare VUS regionala utvecklingsavdelningen. Ordiniarie division Länssjukvård och Närsjukvård. Ordinarie RD-stab. Ersättare ordförandenätverket. Telefon: 070-515 04 94. E-post: dan-christer.nilsson@norrbotten.se
 2. NORRBOTTENS AFFÄRER Norrbottens Affärer Det är en ära, säger Teija Joona, chef för division service på Region Norrbotten, som idag tog emot priset som Årets ledare i Norrbotten 2019. Gå med för att skapa kontakt. Norrbottens läns landsting blev Region Norrbotten; Organisation. - Vi är väldigt utspridda
 3. Kunder - Platform24. Kundcase Region Norrbotten - En digital ingång till vården. Region Norrbotten tog hjälp av Platform24 för att skapa en samlad digital ingång till vården. Lösningen kallas Digitalen och innebär en smidigare patientresa, upattad av både patienter och personal. Läs mer
 4. Division närsjukvård i Norrbotten stryper all fortbildning fram till årsskiftet på grund av dålig ekonomi. Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, kallar beslutet illavarslande: »Det var till och med fråga om att det skulle införas för ST-läkarna, men det ströks tack och lov.
 5. Region Norrbotten 3,0. Luleå. Du får cirka 80 kollegor, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som tillsammans arbetar med omhändertagandet av akut sjuka och olycksfall. 7 dagar sedan. Spara jobb. Inte intresserad. Rapportera jobb. · Spara jobb ·. Visa alla Jobb för Region Norrbotten - Jobb i Luleå

Divisionsstab Service - Region Norrbotte

Organisation: Region Norrbotten, Länsgemensamt, Division Närsjukvård, Rättspsykiatrin Öjebyn E-post: katarina.larsson@norrbotten.se Lundqvist-Överhem Linda , - Adjungerad klinisk adjunk Nitha kunskapsbank - 21.2.00-04f2b89. Region Jämtland Härjedalen. För support, kontakta i första hand: Martin Enghult. Centrum för Medicinsk Diagnostik och Teknik. martin.enghult@regionjh.se Jobbannonser - Vårdsupport. Yrkesgrupp. Välj yrkesgrupp Läkare Övrigt Röntgensjuksköterska Sjuksköterska. Län. Välj län Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Kalmar Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Västerbottens län. Region Norrbotten. Harvard Business School. Activity. Nytt nummer av nyhetsbrevet Framtidens hälsa från Region Norrbotten - september 2019 https://lnkd.in/gC_MRfh. Liked by Anna Alm-Andersson

Region Norrbotten . 2021-06-02. Personer som är 65 år eller äldre kan få dos 2 med mRNA-vaccin även om man vaccinerats med Astra Zeneca. Personer som är 65 år eller äldre än 65 år (födda 1956 1965 eller tidigare) och som har fått första dosen med Astra Zenecas vaccin kan få dos 2 med mRNA vaccin, det vill säga Pfizers eller Modernas vaccin Verksamhetsutvecklingschef Närsjukvård Region Norrbotten June 2019 - Present 4 months. Luleå, Sverige. Enhetschef för verksamhet och utveckling på division Närsjukvård på Region Norrbotten Genom samarbete i norra sjukvårdsregionen är visionen likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Här kan du lyssna på..

Regionen om coronaläget i Norrbotten - NS

 1. I Norrbotten vill kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen (s), bilda ett Regionförbund för enbart Norrbotten. 3 Närsjukvård Införande av närsjukvård ska, oavsett om den bedrivs i privat eller i landstingets regi, innebära en stärkt primärvård
 2. Specialistvård. Vad kan vi hjälpa dig med? Till Aleris är du välkommen som behöver vård inom till exempel ortopedi, urologi eller mage och tarm. På våra verksamheter möter du specialister inom ett antal olika medicinska områden. Vi har både specialistläkarmottagningar och operationsavdelningar
 3. Region Norrbotten, Luleå. 9 444 gillar · 620 pratar om detta. Välkommen till Region Norrbottens Facebook-sida. Här kan du bland annat läsa nyheter om det som händer inom regionen och få tips för din..
 4. Lösningen heter närsjukvård. Mötet i sin tur skall utmynna i förslag kring vilka patientgrupper i östra Norrbotten det är som även i fortsättningen behöver sjukhusliknande vård i Kalix. Underförstått är förstås vilka som inte behöver. Landstingsstyrelsen är det som inbjuder. I samråd med Kalix kommun
 5. , får ett nytt uppdrag inom regionen
 6. Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget. Synpunkter från Region Norrbotten Distribution av illegala läkemedel får inte förekomma i hälso- och sjukvår- Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör . Title: Remissyttrande anpassning av svensk lag till EU-förordning 2016/16
 7. Fyra nya dödsfall har inträffat i Norrbotten på grund av covid-19, och det innebär att 134 personer avlidit i sjukdomen. Samtidigt är det färre som har testat sig under de senaste veckorna, vilket..

Kirunas närsjukvård får stipendium SVT Nyhete

Region Norrbotten tog hjälp av Platform24 för att skapa en samlad digital ingång till vården. Lösningen kallas Digitalen och innebär en smidigare patientresa, upattad av både patienter och personal. Chief Medical Informatics Officer, Capio Närsjukvård. Aleris är ett privat vårdföretag som erbjuder tjänster inom diagnostik och sjukvård. Våra specialister tar emot från Malmö i söder till Umeå i norr. Välkommen till oss

Pia Näsvall Verksamhetsutvecklare, Region Norrbotten Jag är mycket tacksam att vi så snabbt och kvalitetssäkert kunnat få den här tjänsten på plats i en svår tid. Att människor får rätt information och hjälp samt kan träffa oss online istället för att besöka oss är extra viktigt just nu Arbetsgivare: Region Norrbotten Länsspecialiteten Rehabiliteringsmedicin ingår i kompetenscentrum Rehabilitering inom Division Närsjukvård. Verksamheten är internationellt kvalitetssäkrad enligt Carf (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) 103 lediga jobb som Region Norrbotten i Norrbottens Län på Indeed.com. Ansök till Ambulanssjukvårdare Ambulanssjuksköterska, Biomedicinsk Analytiker, Ambulanssjukvårdare med mera

Smärtrehab Rehabiliteringsmedicin mottagningen Sunderby

Piteå närsjukvård består av tio olika verksamheter; hälsocentraler, akut omhändertagande, internmedicin, vuxenpsykiatri samt rättspsykiatrisk vård. Vi har i uppdrag att bedriva närsjukvård inom områdena primärvård, internmedicin, geriatrik, rehabilitering, akut omhändertagande och vuxenpsykiatri för medborgarna i södra Norrbotten Kommundialogen - ögonblicksbilder och åsikter om sjukvården i Norrbotten. Här redovisas ett brett urval av synpunkter och åsikter som framförts under de 41 dialogmöten som genomförs under april till och med maj 2010 under följande rubriker Kommunala röster om samverkan Psykisk..

Miljöpartiet de gröna i Norrbotten 2010 Modernisera Norrbotten Folkhälsa • Bättre förutsättningar ska ges för att ta större eget ansvar för sin hälsa. • Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioritera. • Ett Kompetens och Generations-växling arbete är viktigt för att de unga ska komma in i jobb

Närsjukvården i Norrbotten delas upp: Vi måste agera nu

Ökat intresse för fjällsemester – samtidigt hårt tryck på

Ny rapport: 350 vårdjobb kan försvinna i Norrbotten SVT

Anna Pohjanen - Region NorrbottenKontakta oss - Region Norrbotten
 • Bitcoin Core 0.20 0.
 • Sent BCH to wrong address.
 • Bitcoin Amazon bezahlen.
 • Forex market hours.
 • Bett synonym.
 • Gamla mynt synonym.
 • Innehavsrapportering FI.
 • ECB valutaomvandlare.
 • Länsstyrelsen katter till salu.
 • Wat is MEmu.
 • Hyra ut del av hus.
 • Biocid lagen.
 • ING Demokonto.
 • Nikola IPO SPAC.
 • JPG to PDF.
 • INGO tillgodo.
 • Veolia Environnement advies.
 • Metsäliitto Cooperative.
 • Swiss Gold Bar.
 • FBPay.
 • UTXO data structure.
 • AF konto.
 • Solceller plåtis.
 • SOS Alarm Stockholm.
 • Missing persons netherlands.
 • Sherubit exe download.
 • Tozo 4 aanvragen Utrecht.
 • Betald utbildning Örebro.
 • Bridgepoint healthcare locations.
 • Privatlån utan säkerhet.
 • Scrypt cloud mining.
 • N26 kort.
 • Pachislo slot machine value.
 • Activate codefi.
 • Landshypotek årsbesked.
 • Crystal Dominus Mining Simulator.
 • Office 365 logga in.
 • Bitcoin loses value.
 • Arkane Network twitter.
 • Can software be patented in Malaysia.
 • Bitpanda MetaMask.