Home

Grundläggande företagsekonomi

Här finns information om utbildningar för dig som funderar på att läsa ekonomi. Universitetsutbildningar inom hållbarhet, djur, natur, miljö, mat, teknik, ekonomi, skog Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer 7,5 HP Kursen handlar om de fyra företagsekonomiska områdena externredovisning, ekonomistyrning, organisation och marknadsföring. Kursen baseras främst på föreläsningar Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Vad är soliditet? På en kurs i företagsekonomi lär du dig enklare kalkylbegrepp för lönsamhetsbedömning, får större förståelse för bokföring och bekantar dig med redovisningsfrågor

Kunskap och förståelse ökar möjligheten att på bästa sätt bidra till företagets resultat. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du lär dig att tänka och tala ekonomi, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, grunderna i budgetering och kalkyler samt att kommunicera med ekonomer Grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. Budgeteringens syfte, innehåll och utformning. Vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik Företagsekonomi 1 Behöver du grundläggande kunskaper i företagsekonomi, antingen för vidare studier eller för att du vill starta eget, är det här rätt kurs för dig. Du får i den här kursen grundläggande kunskaper i företagsformer, affärsidéns betydelse, organisation, kalkyler, budget, bokföring och marknadsföring med mera Företagsekonomi A ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Under kursen introduceras du till företagsekonomi som både vetenskap och praktik. Du får bland annat insyn i aktuell forskning, och grundläggande kunskaper om de modeller och metoder som används i ett företags interna styrning Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring

10 miljoner böcker · Fri frakt över 149k

 1. Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett
 2. Företagsekonomi. Stockholms universitet; Utbildning; Alla ämnen; Alla ämnen; Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra
 3. Med den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för företagsekonomi och innebörden av de vanligaste ekonomiska termerna. Utbildningen passar... 0,6 timma
 4. Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Vi har satt ihop denna grundutbildning i ekonomi särskilt för dig som behöver få koll på de vanligaste begreppen och vad de säger om en verksamhetens ekonomiska situation
 5. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra olika block; Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys
 6. Grundläggande ekonomiska begrepp Inbetalning uppstår när företaget får pengar för de sålda varorna eller tjänsterna Inkomst är vad företaget får för de varor och tjänster det säljer. Intäkt uppstår när företaget säljer en vara eller tjänst

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare 7,5 HP I kursen behandlas grundläggande begrepp inom redovisning, ekonomistyrning och organisation. Undervisningen sker i form av föreläsningar Grundläggande företagsekonomi 7,5 högskolepoäng Provmoment: Salstentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Textilinenjörsutbildning m fl Tentamensdatum: 181106 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 För G=att få respektive betyg krävs: 10 p, VG= 15 p Allmänna anvisningar: ALLA SVAR SKA VARA I HÄFTET Kursen ska ge grundläggande kunskaper och förståelse för centrala företagsekonomiska begrepp och problemområden inom ämnesområdena digitalisering, marknadsföring, organisation, redovisning och finansiering. Kursen ger en grund för vidare studier inom företagsekonomiområdet Genom en grundläggande ekonomikurs eller utbildning i företagsekonomi kan man bland annat få lära sig att hantera finansieringsanalys, balansrapport, periodisering, resultaträkning, rörelsemarginal, nettoomsättning, kassaflödesanalys, avskrivningar och anläggningstillgång, ingående balans, kundförlust, omsättning, räkenskapsår, sysselsatt kapital, tillgångskonton, täckningsbidrag, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och likviditet Med den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för företagsekonomi och innebörden av de vanligaste ekonomiska termerna

ISBN - Access Företagsekonomi 1 Faktabok Isbn 9789147100088 - Bokus, din bokhandel

 1. Företagsekonomi I - marknadsföring. 7,5 hp. Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare behandlas marknadsplaneringprocessen samt aspekter på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel såsom produkt, pris, marknadskommunikation, varumärken, grön marknadsföring och distribution
 2. Kursen är en grundläggande, praktiskt inriktad kurs i företagsekonomi för jurister och andra på advokatbyrån som behöver bättre kunskaper i företagsekonomi. Kursledare. Robert Sevenius är ekon. lic., jur.kand. och mycket erfaren rådgivare inom företagsförvärv vid Traneko Mergers & Acquisitions
 3. Genomgång 1 i delmomentet Planera och organiser
 4. stone formellt icke vinstinriktade organisationer.När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi

Vill du plugga ekonomi? - SLU har ekonomiutbildninga

Beskrivning. Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och den täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin. Boken behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av företag Start studying Företagsekonomi 1 - Begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 - 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 30 För att få respektive betyg krävs: Betyg G 15 poäng, betyg VG 22 poän Bokus - Köp böckerna billigare - Aktuella erbjudanden Företagsekonomi 1, 100p Behöver du grundläggande kunskaper i företagsekonomi, antingen för vidare studier eller för att du vill starta eget, är det här rätt kurs för dig. Du får i den här kursen grundläggande kunskaper i företagsformer, affärsidéns betydelse, organisation, kalkyler, budgetering, bokföring och marknadsföring med mera

Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1-4 och 6-7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer Företagsekonomi; Företagsekonomi 1; Företagsekonomi 1 Kurskod: FÖRFÖR01 Poäng: 100. Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1-4 och 6-7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet Kursen Företagekonomi 1 är en grundkurs i företagsekonomi och behandlar privatekonomi, företagens roll och villkor i samhället samt övar grundläggande företags ekonomiska begrepp och metoder Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom företagsekonomi i allmänhet och praktiska färdigheter inom affärsredovisning i synnerhet. Kunskaperna som du förvärvar i denna kurs har du nytta av i dina fortsatta studier inom ekonomistyrning. Till antagning.se till Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit Komvuxutbildningar inom företagsekonomi. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig

Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och. Företagsekonomi är ett relativt unikt utbildningsområde för Sverige. Det innefattar en mix av ekonomi, redovisning, organisation, ledarskap och företagande. Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder

Grundläggande ekonomiska begrepp Inbetalning uppstår när företaget får pengar för de sålda varorna eller tjänsterna Inkomst är vad företaget får för de varor och tjänster det säljer. Intäkt uppstår när företaget säljer en vara eller tjänst. Kostnad uppstår när resursen, tex en maskin, förbrukas under en viss period Grundläggande undersökningsmetodik: hur man genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt. Bra att veta: Företagsekonomi - specialisering innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Här hittar du kurslitteraturlistan Hos oss hittar du praktiska handböcker för alla områden inom företagsekonomi. Björn Lundén tipsar. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men som i ditt arbete måste förstå grundläggande ekonomisk information - t ex ekonomiska begrepp, rapporter och nyckeltal. Från 199:- -Företagsekonomi -specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. -Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.-Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut Företagsekonomi för icke ekonomer Utbildningen vänder sig till deltagare som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet

Företagsekonomi för icke-ekonomer upplaga 3 – Wolfram

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Ansökan och antagning till studier på forskarnivå. Företagsekonomiska institutionen erbjuder studier på forskarnivå inom: • företagsekonomi. • ekonomisk geografi. Antagning till forskarutbildningen sker normalt vartannat år. Lediga doktorandplatser utannonseras på universitetets sökandeportal från 1 februari (2023) med sista. Företagsekonomi för icke-ekonomer passar utmärkt i kurser där grundläggande företagsekonomi ingår. Boken kräver inga förkunskaper. Boken kan med fördel även användas vid självstudier och fungerar bra som en introduktionsbok för den som funderar på att starta företag Grundläggande företagsekonomi. Övergripande preliminär planering med arbetsområden nedan. Material, planering studiemoment mm i Office 365, Mapp EK19BFÖRFÖR01 i Teams

Komvux Stockholms stad. Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad. Enstaka kurser. Kurspaket Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att ge studenterna en bred introduktion till ämnet och dess studieobjekt. Kursen gör detta genom att integrera stoff från flera av ämnets deldiscipliner, främst marknadsföring, kalkylering och redovisning samt organisation, och genom att knyta de teoretiska referensramarna till företagandets och organiserandets. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i fyra block: Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys Endast avslutade kurser kan inkluderas i en examen. På Stockholms universitet ansöker du om examen via Ladok för studenter.. Företagsekonomiska institutionen har en avslutningsceremoni varje år i maj/juni för de som skrivit sin avslutande uppsats under läsåret på grundnivå och på avancerad nivå Under de två första åren ingår grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. De grundläggande kurserna ges såväl på Campus Sundsvall som Campus Östersund Termin 1 Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 h

Kurser i företagsekonomi - Folkuniversitete

Ekonomi - Grundkurs, Diploma UtbildningBokföring & bokslut - Grundkurs – Sven Tullgren – Bok

Företagsekonomi - grund - Kurs - Företagsuniversitete

Fysik Kunskapscompaniet Flex Grundläggande. Grundläggande utbildning Biologi. Flexibel kurs 150 poäng GRNFYS2-FXKC. Företagsekonomi 1 Akadeva Flex Gymnasial nivå. Gymnasial utbildning Ekonomi. Flexibel kurs 100 poäng FÖRFÖR01-FXAK. Företagsekonomi 1 Arena Utbildning Webb Gymnasial niv 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment Kursen syftar till att ge en allmän kunskap i grundläggande företagsekonomi och att ge en grund för den fortsatta ekonomutbildningen. Vidare utmärks kursen av ett praktiknära problemorienterat arbetssätt, där exempel hämtade från näringsliv och organisationer behandlas utifrån ett akademiskt och forskarnära perspektiv Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4). Lärandemål Lärandemål finns angivna för respektive delkurs under rubriken Innehåll. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoän - Grundläggande företagsekonomi och entreprenörskap - Utveckling av affärsplan - Etableringsprocessen - Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering - Affärssystem - Produktionsberedning och produktionsanpassning - Intern materialhantering och lagerstyrning. Undervisningsformer Om företagsekonomi utgör huvudområde läser studenten kursen Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp därefter rekommenderas studenten även läsa kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och kursen Juridisk introduktionskurs, grundkurs, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde rekommenderas studenten läsa kurser i.

Termin 1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp. Område Företagsekonomi. Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa. Företagsekonomi C 15hp. Samt 7,5 hp grundläggande statistik/matematik eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska) Kursplan för kurser med start mellan 2017-08-21 och 2018-08-19. Kursplan för kurser med start efter 2018-08-20. Kurskod: 2FE183. Högskolepoäng: 15. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl. Prövningar Stockholm Prövning Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning hos oss. Du kan även göra en prövning för att höja ditt betyg på en kurs du läst. I vardagligt tal kallas att göra en prö. Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment

Ämne - Företagsekonomi - Skolverke

Företagsekonomi. På olika universitet och högskolor runt om så¨klassar man just företagsekonomi som ett mycket stort ämne och även inom just forskning om man ser till antal studenter som går linjen på både grundnivå och högre nivåer i forskningsnivå Grundläggande frågor inom företagsekonomi handlar om hur organisationer som företar sig ekonomiska aktiviteter utnyttjar, utvecklar och skapar nya resurser, som pengar, material och kompetens, för att skapa värde. Vid Linköpings universitet bedrivs företagsekonomisk forskning inom flera olika områden

Grundläggande företagsekonomi : självstudiematerial ISBN 91-44-02336-7 Lund : Studentlitteratur i samarbete med Open training, Samsari, 2002 Svenska 392 s. Bo Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning Den tar upp alla viktiga grundläggande delar i företagsekonomin: affärsidé, planering, marknadsföring, organisation, kostnads- och intäktsanalys, ekonomistyrning och bokföring. Företagsekonomi - en introduktion är i huvudsak en komprimerad version av den välkända Företagsekonomi 100. Övningsbok med facit kompletterar Faktaboken Företagsekonomi - en introduktion Nyhet • Aug 11, 2017 10:00 CEST Andra helt omarbetade upplagan av denna grundläggande lärobok i företagsekonomi som omfattar ämnets olika områden Grundläggande behörighet. Anmälningskod: HDA-V36Y4. Huvudområde: Företagsekonomi. Industriell ekonomi. Start vecka 13, 2021. Efter genomförd kurs skall studenten förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har studenten lärt sig praktisk tillämpning av.

Distanskurser komvux - Företagsekonomi

I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället. Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig också hur företag ska utnyttja modern teknologi som sociala.. Läs mer Företagsekonomi 100 lämpar sig både för den som i första hand vill skaffa sig grundläggande kunskaper i företagsekonomi och för den som vill ha en stabil plattform som utgångspunkt för fördjupade studier i ämnet Företagsekonomi 100 fakta av Skärvad, Per-Hugo: Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomins kärna. Boken ger en heltäckande introduktion i det företagsekonomiska ämnesområdet och presenterar företagsekonomins delar och sammanhang.Läs merDe pedagogiska idéer som vi utgått från när vi skrivit boken är främst - att. Företagsekonomi A61, 10 poäng samt Företagsekonomi A54, 10 poäng ges även vid sommaruniversitetet. Ansökan till Antagningsenheten redan den 15 mars. För information om Företagsekonomi B, 20 poäng samt kursen på C/D-nivå i ämnet företagsekonomi, tillträdeskrav m m, kontakta studievägledaren. Studieväglednin

Företagsekonomi 1 - 100 poäng Kursinnehåll. Kursen skall ge kunskap om företagens betydelse i samhället, olika typer av företag, affärsidéns utformning och betydelse. Vidare skall man känna till grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller, budgeteringsformer, bokföring och bokslut Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikrelaterat område. Du får de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för en bransch i ständig utveckling Företagsekonomi 1. Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30. Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00. Kursen ger kunskaper om företagens roll och villkor i samhället, grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut behandlas samt marknadsföring och företagens. Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4) Beslut och riktlinjer Kandidatprogrammet i företagsekonomi förbereder för ekonomiskt inriktade yrken inom privat och offentlig verksamhet både nationellt och internationellt

LKAB och gruvstrejken - Företagskällan

Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en övningsbok med tillhörande lösningar Företagsekonomi 1, FLEX, 50 p. Kursen innehåller följande moment. Företag och företagsformer. Starta företag och utforma affärsidéer. Företagens och entreprenörernas villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.

-Grundläggande företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring-Utveckling av affärsplan-Etableringsprocessen-Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering-Grafisk presentation och relevanta metoder. Undervisningsformer. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och projekt Under vårterminen läser du om industriell ekonomi där du lär dig grundläggande traditionell företagsekonomi, kalkyler, finansiering, redovisning och marknadsföring. Då väljer du även ett fördjupningsberedande kurspaket. Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog) Årskurs Balans Företagsekonomi 2, digital, elevlic, 6 mån. Av Inger Cleland, Stephan Löwenhielm, Helena Palmheden, Katarina Synnergård. Digital produkt. 137 kr exklusive moms. Lägg i varukorg. Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Ordet balans ger associationer till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt.

Företagsekonomi A - Södertörns högskol

Grundläggande kurser. Studier på grundskolenivå. Om du har kortare utbildning än 9 år finns vuxenutbildning på grundskolenivå. Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som: inte. Företagsekonom 60 hp. Högskolan Väst driver i samarbete med FEI en akademisk generalistutbildning som ger 60 högskolepoäng och omfattar cirka ett års studier parallellt med arbetet. Du får breda kunskaper i företagsekonomi inklusive marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, nationalekonomi samt ledarskap och juridik Företagsekonomi Litteraturlista Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer Gäller från och med 26 aug 2019 Kurskod: FEGAT2 Kursens benämning:Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer Högskolepoäng: 7.5 hp Utbildningsnivå: Grundnivå Böcker Skärvad Per-Hugo, Olsson Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100. Bokslutsanalys, Företagsekonomi - Sök | Stockholms Stadsbibliotek. 1 - 4 av 4 träffar. Antal: 10 25 50 100. Sortera på: Relevans Antal lån - fallande Antal lån - stigande År - fallande År - stigande A-Ö Ö-A Inköpsdatum. Visa

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp (FEKHE1) Business Administration 1, 30 credits. 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa kunskaperna på aktuella problem Företagsekonomi 2. Gymnasial utbildning Ekonomi, Handel och Administration. Distans 100 poäng FÖRFÖR02 DI. Geografi. Grundläggande utbildning Naturvetenskap. Distans 150 poäng GRNGEO2 DI. Geografi. Grundläggande utbildning Naturvetenskap. Kvällstid 150 poäng GRNGEO2 KV. Geografi. Särskild utbildning på grundläggande nivå.

Läsa vidare efter programmet. Tre års studier på Personal, organisation och ledarskap leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120. Företagsekonomi GXX, Grundnivå, €Använda grundläggande vetenskapliga metoder vid sökande av kunskap inomföretagande. Identifiera problem, söka, värdera och tolka information och strukturera beslutsunderlag samt förmedla detta i muntliga presentationer och skriftlig rap Företagsekonomi 2, distans. Gymnasial utbildning Handel, ekonomi och juridik. Distans 100 poäng FÖRFÖR02-DI. Geografi 1, distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng GEOGEO01-DI. Geografi 2, distans. Gymnasial utbildning Samhällsvetenskap. Distans 100 poäng GEOGEO02-DI. Grundläggande kurs i samhällsorienterande.

Företagsekonomi 1, Distans - Folkuniversitete

Företagsekonomi 1 - Gruppundervisning dag. Gymnasial utbildning Ekonomi. Gruppundervisning, dag 100 poäng FÖRFÖR01-GD. Företagsekonomi 2 - Distans. Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng FÖRFÖR02-D. Geografi. Särskild utbildning på grundläggande niv. Förklara och illustrera innebörden av grundläggande begrepp och teoretiska perspektiv inom området organisation och ledarskap, samt relatera dessa till varandra. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 högskolepoäng Business Administration, Organization and Leadership, 7.5 credit B-uppsats i företagsekonomi, 7,5 högskolepoäng (B-level Essay in Business Studies, 7.5 credits) Delkursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga förhållningssätt och förståelse för hur vetenskapliga undersökningar byggs upp och genomförs, liksom de villkor och förutsättningar som präglar dessa arbeten och processer Företagsekonomi - Grundläggande nivå Omfattning: 30 studietimmar Mål: Målet med utbildningen är att du ska kunna förstå de olika termer och uttryck som används i det ekonomiska språket och öka din förståelse för de ekonomiska sammanhangen i din verksamhet. Målgrupp: Styrelser, Administrativ persona Redogöra för grundläggande metodfrågor och metodologiska synsätt för vetenskapligt skrivande och dokumentation inom samhällsvetenskapliga discipliner. Uppvisa förståelse för statistikens roll som verktyg inom ämnet företagsekonomi

Företagsekonomi : från begrepp till beslut - Jeanette

Företagsekonomi 1 Göteborgs universite

Företagsekonomi - Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan. Patologi - Grundläggande sjukdomslära. Näringslära - Grundläggande kunskaper i samverkan med människan. Etologi - Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan. Mål Företagsekonomi 2, distans. Gymnasial utbildning Ekonomi & Juridik. Distansutbildning 100 poäng FÖRFÖR02DI. Företagsekonomi specialisering, distans. Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen (fortsättning), distans. Grundläggande utbildning Samhälle Företagsekonomi 1 - Distans. Gymnasial utbildning Ekonomi. Distans 100 poäng FÖRFÖR01-D. Företagsekonomi 1 - Gruppundervisning dag. Svenska som andraspråk på grundläggande nivå för döva. Grundläggande utbildning Svenska som andraspråk. Gruppundervisning, dag GRNDÖV-SVA. Historia 1a1 - Distans - Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning redovisning, 15 hp, (EXC517) krävs fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom programmmet, varav minst 45 hp ska vara fullgjorda kursfordringar i företagsekonomi, inklusive Grundläggande redovisning, 7,5 h

Seminarietillfälle 1, strategisk marknadsföring - StuDocu”Allt är inte stress, prata om arbetsorganisationenEkonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal förIntressentmodellen exempel — intressentmodellen och dess
 • Prisutveckling industrifastigheter.
 • Bitwarden Android.
 • Haubits 77.
 • Aktiv fondportfölj 100.
 • Teknik i vardagen film.
 • Aurora stock forum.
 • Stockholm School of Business Malmö.
 • SwissBorg revolut.
 • Gemini active trader Reddit.
 • How much do financial advisors make an hour.
 • Inschrijven SJV disco.
 • Gold kaufen Depot.
 • Amazon online business.
 • Gazprom Aktie Frankfurt.
 • Delägare i dotterbolag.
 • Frågor att ställa vid andrahandsuthyrning.
 • YouMail blacklist.
 • Houtkachel camper inbouwen.
 • Maskros lampa IKEA diy.
 • Glasögon barn bidrag Västerbotten.
 • Max Supply.
 • Relais contacten nummering.
 • UTXO data structure.
 • Byggnadskreditiv ränta 2021.
 • Dpdhl.
 • US Growth.
 • Forte ansökan 2021.
 • PMS behandelen ervaringen.
 • Amazon grocery delivery EBT.
 • Central Bank Foreign Exchange Form.
 • Vargsäkert stängsel.
 • IBEX 35.
 • Billån med bilen som säkerhet.
 • Circular Hub IKEA.
 • News now youtube.
 • Till salu Blekinge skärgård.
 • Nordea enskild firma.
 • Emoji sentimental.
 • Gemeente Alkmaar Tozo.
 • Cardano telegram.
 • Bitcoin blast Reddit.